Kontakt

 

LEANCON

Freelance Engineer

 

Kontakt:

Kurt Due Rasmussen

LEANCON Wave Energy

Alpedalsvej 37

6000 Kolding

Tlf. 7550 5762

mob. 2328 7064

 

Særligt for bølgeenergi

 

  • Bølgeenergi produceres til en vis grad forskudt i forhold til offshorevindenergi
  • Energiproduktionen kan forud estimeres mere præcist end vindenergi
  • Kan i fremtiden skabe mange danske arbejdspladser
  • Kan levere miljøvenlig energi

 

 

 

Ren energi

Nedenstående billede viser i baggrunden den type fossilforurenende kraftværksteknologi, bølgeenergi i fremtiden kan være med til at afskaffe.

 

 

 

 

Skala 1:40 offshoretest i 2007. De hvide slanger er der kun af måletekniske årsager.

LEANCON Freelance Engineer Advanced in a simple way