Kommercialisering

 

LEANCON

Freelance Engineer

 

Fakta:

  • Kommerciel bølgeenergi i Danmark er garanteret en afregningspris på 60 øre pr. kWh i 10 år. Herefter 40 øre i 10 år
  • Den seneste havvindmøllepark opstillet i Danmark med serieproducerede vindmøller, er garanteret en afregningspris på 105 øre pr. kWh i ca. 12 år
  • Demonstrationsanlæg vil efter ansøgning i nogle tilfælde kunne opnå en højere afregningspris
  • I andre europæiske lande kan bølgeenergi opnå afregningspriser på mellem 1,6 og 2 kr. pr. kWh
  • Pr. marts 2013 var der installeret godt 400 MW solcellekapacitet i Danmark under gunstige afregnings-vilkår. Bølgeenergi bør have vilkår på samme niveau, til en tilsvarende kapacitet er installeret.

Generelt

 

  • Der er reelt ingen afregningspriser for kommerciel bølgeenergi i Danmark, da industrien endnu ikke er fuld kommerciel. Bølgeenergiindustrien er endnu ikke fuld kommerciel, da der reelt endnu ikke er indført nogle afregningspriser

 

 

 

Forskning og demonstration

 

Til forskning og demonstration er der gode forhold i Danmark. Der kan søges offentlige midler hos både EUDP og hos Energinet.dk. Hos Energinet.dk er det PSO midler inden for ForskVE og ForskEl programmerne der typisk bliver bevilget til bølgeenergi.

 

I Danmark har næsten alle bølgeenergifirmaer

været omkring bølgeenergilaboratoriet på Aalborg Universitet (AAU), enten for at få testet små skala modeller i bølgetanken eller for at samarbejde om test af større offshore anlæg. Aalborg Universitet har høstet stor international anerkendelse for deres ekspertise inden for bølgeenergi. Enkelte anlæg er blevet testet hos DHI.

 

Offshore demonstrationsanlæg omkring skala 1:10 placeres typisk ved testsiten i Nissum Bredning. Større offshore demonstrations-anlæg omkring skala 1:2 placeres typisk i havet ved Hanstholm.

 

I Hanstholm holder Danish Wave Energy Center (DanWEC) til. DanWEC arbejder for fremme af bølgeenergi ved at søge at etablere en testsite for bølgeenergi ud for Hanstholm, samt at få industrien til at samarbejde om projekter af fælles interesse.

 

 

Kommercialisering

 

En af de vigtigste parametre for at gøre bølgeenergien fuld kommerciel, er at der indføres nogle passende afregningspriser.

 

Efterhånden som bølgeenergiteknologien bliver mere udviklet og anlæggene større, vil afregningsprisen kunne reduceres. Det var på denne måde vindteknologien blev udviklet i Danmark og sikrede Danmark en føreposition inden for dette område.

 

Passende afregningspriser vil tiltrække investorer både nationalt og internationalt. Dette vil forcere udviklingen og være med til at sikre teknologiens konkurencedygtighed i forhold til andre vedvarende energi-teknologier.

 

Udover at bølgeenergien kan producere en betydelig del af Danmarks elforbrug, vil der også blive skabt tusindvis af arbejdspladser samt store eksportindtægter. Danmark har altid haft stolte søfartstraditioner og været førende inden for offshore- og vedvarende energiteknologier. Bølgeenergi passer helt ideelt til den industri og universitets know how vi har i Danmark.

 

 

 

 

LEANCON Freelance Engineer Advanced in a simple way